Документація »

помилки


Частота обробки запитів
Запити обробляються з частотою не більше 3 запитів в секунду

При перевищенні частоти запитів сервер повертає відповідь "429 Too Many Requests" і помилку 115

Помилки
Якщо в процесі роботи помилок не виникло, то рядок, що повертається в результаті запиту, містить параметр "status" зі значенням 1.

Якщо в процесі роботи відбулася якась помилка, то рядок, який повертається в результаті запиту, містить параметр "status" зі значенням 0.

У такому випадку повідомлення, що повертається, також містить код помилки та її опис.

Приклад
Спроба отримати список товарів неіснуючої категорії
    Запит:
    http://api.brain.com.ua/products/999999999/gpkavk4s0aciujg6m698gev040

    Відповідь:
    {"status":0,"error_code":21,"error_message":"No category with specified categoryID"}

Коди помилок
Код помилки Повідомлення Переклад
1 Login is required parameter Не вказано логін
2 Password is required parameter Не вказано пароль
3 Session identifier is required parameter Не вказано ідентифікатор сесії (SID)
4 Session identifier is fault Неправильний ідентифікатор сесії (SID)
5 Session identifier is outdate Термін служби сесії закінчився
6 Incorrect login or password Неправильний логін або пароль
7 User was blocked Користувач заблокований
8 Incorrect categoryID Неправильний ідентифікатор категорії (categoryID)
9 Incorrect filterID Неправильний ідентифікатор фільтра (filterID)
10 Incorrect limit Неправильне значення параметра limit
11 Incorrect max_price Неправильне значення параметра max_price
12 Incorrect min_price Неправильне значення параметра min_price
13 Incorrect offset Неправильне значення параметра offset
14 Incorrect order Неправильне значення параметра order
15 Incorrect productID Неправильний ідентифікатор товару (productID)
16 Incorrect search string Неправильний рядок пошуку
17 Incorrect sortby Неправильне значення параметра sortby
18 Incorrect stockIDs Неправильний ідентифікатор складу (stockIDs)
19 Incorrect vendorID Неправильний ідентифікатор виробника (vendorID)
20 Exceed max limit value Перевищено максимальне значення параметра limit
21 No category with specified categoryID Не існує категорії із зазначеним ідентифікатором (categoryID)
22 No delivery_time for specified productID and stockIDs Немає часу отримання зазначеного товару на вказаному складі
23 No product with specified productID Немає товару із зазначеним ідентифікатором (productID)
24 No specified filter in specified category У зазначеній категорії немає зазначеного фільтра
25 No specified vendor in specified category У зазначеній категорії немає зазначеного виробника
26 No stock with specified stockIDs Не існує складу із зазначеним ідентифікатором (stockIDs)
27 JSON format error Неправильний формат JSON
28 Absent required parameters in product line Немає обов'язкових параметрів товару
29 Invalid product parameters Неправильні параметри товару
30 No data specified Не вказані дані
31 Incorrect product Неправильні параметри товару
32 Incorrect product code Код товару неправильний (product_code)
33 Incorrect articul Неправильний артикул товару (articul)
34 Not enough permissions. Connect to administrator. Недостатньо прав. Зверніться до адміністратора.
35 Invalid date Не вірна (некоректна) дата
36 Exceeded max days range Перевищено максимальний часовий діапазон (в днях)
37 Failed to load data Неможливо завантажити дані
38 Currency is required parameter Не вказано валюту
39 Incorrect currency Неправильна валюта
40 TargetID is required parameter Не вказано ідентифікатор пункту видачі / служби доставки
41 Incorrect targetID Неправильний ідентифікатор пункту видачі / служби доставки
42 AddressID is required for this shiping type Для цього типу відвантаження замовлення обов'язково потрібно вказати адресу доставки
43 Incorrect addressID Неправильний ідентифікатор адреси доставки
44 Incorrect binding address with target Неправильна прив'язка адреси до служби доставки
45 Error occurred. Please, contact administrator Виникла помилка. Будь ласка, зв'яжіться з адміністратором
46 No products list Відсутній перелік товарів
47 Order not found Замовлення не знайдено
48 Unaccessible operation Операція недоступна
49 Shipingdate is required parameter Дата відвантаження не вказана
50 Invalid shipingdate Неправильна дата відвантаження
51 Incorrect subsidiaryID Неправильний ідентифікатор відділення
52 Incorrect order type Неправильний тип замовлення
53 No product with specified parameters Товару із заданими параметрами немає
54 Exceeded the requests frequency for this type of report Перевищення норми запитів для такого типу звітів
55 Incorrect contactID Неправильний ідентифікатор контакту
56 Invalid city or operator code Неправильний код району або оператора
57 Allowable phone symbols Неприпустимі символи в номері телефону
58 Incorrect email phone or password Неправильна електронна адреса (email), номер телефону або пароль
59 Incorrect language Неправильний мовний параметр
60 Incorrect pricelist format Неправильний формат прайс-листа
61 Incorrect report format Неправильний тип звіту
62 Incorrect type Неприпустимий тип
63 Incorrect limit. It can not be less then 100 Неправильна межа. Ліміт не може бути менше 100
64 Incorrect modified time Неправильний час модифікації
65 No delivery_time for specified products and target Немає часу наявності зазначеного товару в зазначеному пункті самовивозу
66 Incorrect orderID Неправильний ідентифікатор замовлення (orderID)
67 Incorrect recipientprice Неправильна ціна для кінцевого споживача
68 Incorrect delivery service code Неправильний код служби доставки
69 Incorrect targetID for specified delivery service Неправильний ідентифікатор пункту видачі для зазначеної служби доставки
70 Incorrect cityID for specified delivery service Неправильний ідентифікатор міста для зазначеної служби доставки
71 Incorrect streetID for specified delivery service Неправильний ідентифікатор вулиці для зазначеної служби доставки
72 Exceed max products limit Перевищено максимальну кількість товарів
73 Recipient type is required parameter Тип клієнта не вказано
74 Incorrect recipient type Неправильний тип клієнта
75 Fullname is required parameter ПІБ не вказано
76 Phone number is required parameter Номер телефону не вказано
77 Delivery type is required parameter Не вказанний варіант отримання
78 Incorrect delivery type Неправильний варіант отримання
79 Delivery service code is required parameter Код служби доставки не вказано
80 Legalname is required parameter Юридична назва не вказана
81 Okpo is required parameter Код ЄДРПОУ не вказано
82 Invalid email Неправильна електронна адреса (email)
83 CityID is required parameter Не вказано ідентифікатор міста (cityID)
84 StreetID is required parameter Ідентифікатор вулиці не вказано (streetID)
85 Building is required parameter Будинок не вказано
86 Flat is required parameter Квартира не вказана
87 The order doesnt match the parameters of target Замовлення не відповідає параметрам пункту самовивозу
88 RecipientID is required parameter Ідентифікатор клієнта не вказано (recipientID)
89 Recipient not found Клієнта не знайдено
90 AddressID is required parameter Ідентифікатор адреси доставки не вказано (addressID)
91 Address not found Адресу доставки не знайдено
92 Delivery payer is required parameter Не вказано платника доставки
93 Incorrect delivery payer Неправильний платник доставки
94 Incorrect delivery cost Неправильна вартість доставки
95 Incorrect streetID for specified city Неправильний ідентифікатор вулиці для вказаного міста
96 Incorrect targetID for pricelist Неправильний ідентифікатор пункту видачі / служби доставки для прайс-листа
97 Incorrect floor Неправильний поверх
98 Incorrect ignore_restriction format Неправильний формат прапора ignore_restriction
99 Incorrect okpo Неправильна ЄДРПОУ
100 Vatcode for payervat is required parameter Не вказано ІПН (обов'язково для платника ПДВ)
101 Incorrect vatcode Неправильний ІПН
102 Vatcode for nonpayervat is unavailable ІПН для неплатника ПДВ відсутній
103 Floor is forbidden for specified delivery service Поверх заборонений для зазначеної служби доставки
104 Lift is forbidden for specified delivery service Ліфт заборонений для зазначеної служби доставки
105 Incorrect courier delivery period Неправильний період кур'єрської доставки
106 Shipping date less than availability date Дата кур'єрської доставки менше дати наявності
107 Delivery period less than availability time Термін кур'єрської доставки менше часу наявності
108 Incorrect payment method type Неправильний тип платежу
109 Products from different sellers must be in different orders Товари від різних продавців повинні бути в різних замовленнях
110 Inadmissible address Недійсна адреса
111 Incorrect min insurance amount Неправильна мінімальна вартість страховки
112 Shipping by cash on delivery is forbidden Відправка післяплатою заборонена
113 Order reservation possible only until the end of the day Бронювання можливе тільки до кінця доби
114 Incorrect file type Неправильний тип файлу
115 Too many requests Перевищення частоти запитів