Документація »

POST order/delete


URL
http://api.brain.com.ua/order/delete/SID

HTTP Метод
POST

Опис
Метод видалення товарів з поточного замовлення.
Для видалення товарів потрібно відправити POST запит зі змінною "data", в якій міститься валідний JSON рядок (див. специфікацію JSON) - список товарів у наведеному нижче форматі.

Параметри URL
Назва параметра Обов'язковий параметр Опис
SID так ідентифікатор сесії

Параметри POST запиту
Назва параметра Обов'язковий параметр Опис
data так змінна, яка містить JSON рядок зі списком товарів

Параметри списку товарів у JSON
Назва параметра Обов'язковий параметр Опис
productID ні (якщо вказано product_code) ID товару, який потрібно видалити із замовлення
product_code ні (якщо вказано productID) код товару, який потрібно видалити із замовлення
Товар може бути ідентифікований за productID чи product_code. Тобто, обов'язково має бути зазначений один із цих параметрів.

Результат
Повертає JSON об'єкт із статусом виконання операції (1 якщо успішно)

Приклад даних, що надсилаються
  data=[{"productID":"15949"},{"product_code":"B0015377"}]

Формат даних у JSON для надсилання
  [{
    "productID":"15949"
  }, {
    "product_code":"B0015377"
  }]


Приклад PHP коду для надсилання з використанням CURL

  $url; // URL адреса API с SID
  $data = json_encode( array(
    array(
      'productID' => '15949'
    ),
    array(
      'product_code' => 'B0015377'
    )
  ) );

  $ch = curl_init();

  curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );

  curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1 );

  curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array(
    'data' => $data
  ));

  curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url );

  $result = curl_exec($ch); // JSON зі статусом

Приклад відповіді
  {"status":"1","result":"1"}