Документація »

delivery_time/product_code


URL
http://api.brain.com.ua/delivery_time/product_code/product_code/stockIDs/SID

HTTP Метод
GET

Опис
Метод для отримання часу доступності вказаного товару на вказаних складах за вказаним кодом товару

Параметри
Назва параметра Обов'язковий параметр Опис
product_code так код товару
stockIDs так ідентифікатори складів
SID так ідентифікатор сесії

Результат
Метод повертає час доступності зазначеного товару на вказаних складах у форматі UNIX timestamp

Приклад
  Запит:
  http://api.brain.com.ua/delivery_time/product_code/U1234567/25/gpkavk4s0aciujg6m698gev040
  Відповідь:
  {"status":1,"result":1347284391}


  Запит:
  http://api.brain.com.ua/delivery_time/product_code/U1234567/1,58,34/gpkavk4s0aciujg6m698gev040
  Відповідь:
  {"status":1,"result": [{"stockID":1, "time":138785020},{"stockID":58, "time":138785020},{"stockID":34, "time":138785020}]}